ثبت بزرگترین زمینلرزه در کاشمر و بیشترین زلزله‌های بزرگتر از ۳ در استان کرمان

ثبت بزرگترین زمینلرزه در کاشمر و بیشترین زلزله‌های بزرگتر از ۳ در استان کرمان

در هفته گذشته کاشمر استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۵، ۳.۸، ۲.۵ و ۲.۷ و رباط کریم استان تهران با زلزله‌ای به بزرگای ۳ لرزیدند، ضمن آنکه در استان کرمان ۴ زمینلرزه بین ۳.۱ تا ۳.۹ رخ داد.

به گزارش پارازیت، در هفته گذشته، کاشمر استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۵، ۳.۸، ۲.۷ و دو زلزله ۲.۵ لرزید و به اعتقاد محققان حوزه زلزله‌شناسی احتمالا گسل درونه مسبب این رخداد لرزه‌ای شده است. این گسل بعد از گسل اصلی زاگرس طویل‌ترین گسل فلات مرکزی ایران است که از سوی هرات افغانستان تا انارک یزد در ایران مرکزی ادامه دارد. این گسل از جنوب تایباد، شمال رشتخوار، جنوب تربت حیدریه، شمال کاشمر، شمال خلیل‌آباد، شمال بردسکن، شمال روستای درونه، شمال جندق و شمال انارک عبور می‌کند و به سمت زواره امتداد دارد.

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ و در رباط کریم استان تهران زلزله‌ای به بزرگای ۳ رخ داد. همچنین جزیره خارک استان بوشهر با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ و امیریه استان سمنان نیز با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ لرزیدند.

در رفسنجان استان کرمان زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۳.۱ و ۳.۳، بلوک این استان به بزرگای ۳.۹، عنبرآباد این استان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ به ثبت رسید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۶ خرداد

در بهاباد استان یزد زلزله‌های ۲.۶ و  ۲.۷ رخ داد.

در رفسنجان استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۱ کیلومتری رفسنجان، ۴۴ کیلومتری یزدانشهر و ۴۵ کیلومتری زرند این استان بوده است.

یکشنبه ۲۷ خرداد

در اشترینان استان لرستان زلزله ۲.۷ رخ داد.

در بلوک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید و مرکز آن در ۳۱ کیلومتری بلوک، ۴۱ کیلومتری فاریاب و ۴۷ کیلومتری جیرفت این استان گزارش شد.

عنبرآباد استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۸ کیلومتری عنبرآباد، ۲۸ کیلومتری رودبار و ۳۰ کیلومتری بلوک این استان بوده است.

دوشنبه ۲۸ خرداد

در دهرم استان فارس دو زلزله ۲.۶ و ۲.۸، فریدون شهر استان اصفهان زلزله ۲.۸ رخ داد.

سراب باغ استان ایلام با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۹ کیلومتری سراب باغ، ۱۷ کیلومتری مورموری و ۲۲ کیلومتری آبدانان این استان به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۲۹ خرداد

در فریدون شهر استان اصفهان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری فریدون شهر و ۳۴ کیلومتری افوس استان اصفهان و ۲۹ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری بوده است. زلزله ۳ در عمق ۱۴ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

جزیره خارک استان بوشهر زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۲ کیلومتری جزیره خارک، ۴۰ کیلومتری بندر گناوه و ۴۳ کیلومتری امام حسن این استان گزارش شد.

در پهله استان ایلام زلزله ۲.۸، در اردکان استان فارس زلزله ۲.۵، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۶ و در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۵ رخ داد.

در کاشمر استان خراسان رضوی زمینلرزه با بزرگای ۵ در عمق ۶ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۶ کیلومتری کاشمر، ۱۱ کیلومتری خلیل‌آباد و ۲۳ کیلومتری ریوش این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۷ و ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

سراب باغ استان ایلام با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.

چهارشنبه ۳۰ خرداد

نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری نصرت‌آباد، ۱۰۸ کیلومتری زاهدان و ۱۱۶ کیلومتری سرجنگل این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

میرآباد استان آذربایجان غربی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۰ کیلومتری میر آباد،۳۳ کیلومتری پیرانشهر و ۳۵ کیلومتری خلیفان این استان بوده است.

امیریه استان سمنان نیز زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در ۲۳ کیلومتری امیریه استان سمنان و ۲۳ کیلومتری علی آباد و ۲۵ کیلومتری فاضل آباد استان گلستان گزارش شد.

سمنان استان سمنان زلزله ۲.۵ رخ داد.

پنج شنبه ۳۱ خرداد

رباط کریم استان تهران با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۱۸ کیلومتری رباط کریم، ۲۳ کیلومتری حسن آباد و ۲۵ کیلومتری گلستان این استان گزارش شد.

کاشمر استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، مورموری استان ایلام زلزله ۲.۸، فاضل آباد استان گلستان زلزله‌ ۲.۷ به ثبت رسید.

رفسنجان استان کرمان با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۵ کیلومتری رفسنجان، ۵۵ کیلومتری یزدانشهر و ۵۷ کیلومتری زرند این استان گزارش شد.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۴ کیلومتری قصر شیرین و ۴۰ کیلومتری سرپل ذهاب این استان به ثبت رسید. 

جمعه اول تیر

در سامن استان همدان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری سامن و ۱۸ کیلومتری ملایر استان همدان همدان و ۱۹ کیلومتری اشترینان استان لرستان گزارش شد.

در آلاشت استان مازندران زلزله ۲.۷، بندرعباس استان هرمزگان زلزله ۲.۷، در فین هرمزگان زلزله ۲.۹، در دولت آباد خراسان رضوی زلزله ۲.۸، در دو گنبدان کهگیلویه و بویراحمد زلزله‌های ۲.۵،  ۲.۷ و ۲.۸ به ثبت رسید.

در رامهرمز استان خوزستان زلزله ۳.۵ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در ۱۲ کیلومتری رامهرمز، ۱۳ کیلومتری میداود و ۱۷ کیلومتری هفتگل این استان بوده است.

در کاشمر استان خراسان رضوی زلزله ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری کاشمر، ۱۱ کیلوتری خلیل‌آباد و ۲۰ کیلومتری ریوش این استان بوده است.

پایان خبر پارازیت 

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ثبت بزرگترین زمینلرزه در کاشمر و بیشترین زلزله‌های بزرگتر از ۳ در استان کرمان" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ثبت بزرگترین زمینلرزه در کاشمر و بیشترین زلزله‌های بزرگتر از ۳ در استان کرمان"، کلیک کنید.