استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

پارازیت/گیلان رییس جهاد کشاورزی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه طرح مدیریت تلفیقی محصول در تولید برنج (ICM) با هدف ترغیب شالیکاران به تولید محصول سالم برنج با استفاده از بذور گواهی شده، اجرای مدیریت تلفیقی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، آبیاری و ییماری ها انجام می شود، گفت: در این طرح تعهد شهرستان بندرانزلی 80 هکتار است که با توجه به استقبال شالیکاران به 212 هکتار افزایش یافته است.

رضا نوربخش در گفت وگو با پارازیت اظهار کرد: طرح مدیریت تلفیقی محصول در تولید برنج Integrated Crop Management (ICM) در سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان با سطح 5000 هکتار در سال زراعی جاری در حال اجرا است که سهم استان گیلان هزار هکتار است.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

وی با بیان اینکه این طرح در هفت شهرستان استان گیلان شامل شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه، شفت، فومن، صومعه سرا، بندرانزلی و خمام برنامه ریزی و سطوح اجرایی به تفکیک اعلام شده، افزود: در این طرح تعهد شهرستان بندرانزلی 80 هکتار است که با توجه به استقبال شالیکاران به 212 هکتار افزایش یافته و 75 شالیکار در این طرح همکاری می کنند.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

رییس جهاد کشاورزی شهرستان بندرانزلی تاکید کرد: این طرح با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت خدمات بیمه ای بانک کشاورزی، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی هفت شهرستان و مراکز جهادکشاورزی تابعه اجرا می شود.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

نوربخش گفت: هدف از اجرای این طرح ترغیب شالیکاران به تولید محصول سالم برنج با استفاده از بذور گواهی شده، اجرای مدیریت تلفیقی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، آبیاری و ییماری ها است.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

وی افزود: در طی اجرای این طرح تیم محققان، کارشناسان در حوزه های مختلف زراعت، حفظ نباتات، ترویج و آموزش کشاورزی، مکانیزاسیون در طول یک فصل زراعی در کنار کشاورزان خواهند بود و انتظار می رود اجرای این طرح موجب کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم شود.

پایان خبر پارازیت

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج"، کلیک کنید.